Sunday, March 15, 2009

Kwintas

Nakalutang ako sa alaala ng payong matambong
ng maraming kahapong luhaan na sa laot tumatanaw.
Yakap ng dilim at malakas na hangin, sumisigaw.
"Dito tayo mas mababaw. Andito ang sikat ng araw
gumuguhit sa balikat ko at sa mga labi, nag-uumapaw."
-- R & J (2006)


________
Drifting again to a delusional fantasy.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...